Register över namn


Startsida ][ Föregĺende indexsida ]

Ferencz Czvick
Ferencz Czwick 1868 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Czwick 1895-02-17 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Ecker
Ferencz Ecker 1888-07-15 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Eisrich 1876-01-09 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Eisrich 1894-12-10 Soroksár Soroksár rom.kat.
Ferencz Eisrich 1900-12-08 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Eisrich 1901-07-30 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Eisrich 1902-10-14 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Fekete 1893-09-18 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Feth 1895-01-20 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Gedeon cirka 1850 Versetz Torontál v.m. rom.kat
Ferencz Gedeon 1877-07-04 Versetz Versetz rom.kat
Ferencz Gruber Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Günther Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Hauck 1888-02-22 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Hauk 1864 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Hochstein
Ferencz Jakab Bieberle 1903-07-24 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz jun Würth 1898-08-21 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Kaltenecker 1870-10-03 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Kaltenecker 1906-03-19 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Kaltenecker 1908-11-27 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Kis 1899-09-09 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Kis Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Klebl 1879-01-22 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz König 1895-12-24 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Lebenguth 1828-08-09 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Lebenguth 1851-12-06 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Lebenguth 1871-04-14 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Lebenguth 1875-01-01 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Lebenguth 1889-09-04 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Lebenguth 1903-12-08 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Lébenguth 1904-03-28 Soroksár Soroksár rom kat
Ferencz Leimeter 1896-03-12 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Luchs Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Marschall 1855 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Marschall 1872-02-19 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Marschall 1884-05-08 Soroksár Soroksár rom .kat
Ferencz Marschall 1898-04-22 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Marschall 1931-03-27 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Marschall Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Mayer Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Merkert 1872-08-09 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Muti 1909-06-19 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Müller 1911-02-17 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Mönich 1887-01-27 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Mönich 1906-04-05 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Napholcz Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Naumayer Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Neumayer 1889-06-15 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Paschgall nobilis 1765
Ferencz Peller 1906-06-24 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Pfister 1846-03-12 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Pfister 1875-07-15 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Pfister 1882-05-28 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Pfister 1883-10-08 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Pfister 1886-05-11 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Pfister 1888-11-29 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Pfister 1889-02-12 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Pfister 1894-07-13 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Pfister 1897-04-13 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Pfister 1901-04-05 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Pfister 1909-12-03 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Pfister 1940-04-12 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Princz
Ferencz Princz 1863 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Princz 1898-01-31 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Princz 1898-06-28 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Purczeld 1843-09-27 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Purczeld 1895-07-19 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Redlinger Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Reubl 1867-12-08 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Rozmann 1872-11-15 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Rumpl 1904-12-12 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Scheffer
Ferencz Scheuring
Ferencz Scheuring 1883-07-28 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Scheuring 1896-09-14 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Scheuring 1908-11-30 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Schirling 1894-01-29 Soroksár Soorksár rom.kat
Ferencz Schirling Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Schmidt 1858
Ferencz Schmitter Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Schneck 1883-03-05 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Schuster 1833-08-01 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Schuster 1893-07-25 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Schuster Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Schvab 1872-06-20 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Schwab 1901-11-28 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Stark 1876-01-09 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Steckl 1876-08-13 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Stegner 1846-12-08
Ferencz Stegner 1850-10-13 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Stegner Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Svajer 1872-07-17 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Szaller 1876-07-22 Soroksár Soroksár rom.kat
Ferencz Wachtelschneider
Ferencz Válics

Nästa indexsida ]


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2017-03-30