Register över namn


Startsida ][ Föregĺende indexsida ]

Michael Purczeld 1830-09-11 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Purczeld 1831-05-20 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Purczeld 1838-07-12 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Purczeld 1843-08-20 Budapest Ferencváros
Michael Purczeld 1850-04-19 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Purczeld 1864-09-18 Budapest Ferencváros rom.kat
Michael Purczeld 1867-12-13 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Purczeld 1869-01-15 Budapest Ferencváros rom.kat
Michael Purczeld 1872-02-08 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Purczeld 1875-09-01 Budapest Ferencváros rom.kat
Michael Purczeld 1876-09-06 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Purczeld 1878-12-19 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Purczeld 1879-02-03 Budapest Ferencváros rom.kat
Michael Purczeld 1882-02-22 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Purczeld 1889-10-11 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Purczeld 1890-10-02 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Purczeld 1893-02-26 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Purczeld 1893-05-29 Budapest Ferencváros rom.kat
Michael Schneck 1821-03-06 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Schuster 1738-09-11 Soroksár Haraszti rom.kat
Michael Schwab 1725?
Michael Schwab 1749-08-10 Soroksár Soroksár rom.kat.
Michael Schvab 1776-09-03 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Schvab 1783-10-10 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Schvab 1796-08-25 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Schvab 1802-07-09 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Schwab 1811-06-11 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Schvab 1824-07-15 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Schwab 1839-08-19 Budapest Ferencváros Bp Ferencváros rom.kat
Michael Schwab 1847-03-09 Budapest Ferencváros Bp Ferencváros rom.kat
Michael Schäfer 1813-09-29
Michael Speger
Michael Stark
Michael Stark 1794-11-02 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Stark 1824-02-05 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Steinmüller 1866-03-09 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Stephanus Purczeld 1895-03-07 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Szatala
Michael Tari
Michael Wagner 1809-06-06 Nádasd
Michael Wagner 1812-11-10 Nádasd
Michael Wagner 1816-09-29 Lancsuk
Michael Wagner 1839-05-30 Nádasd
Michael Wieland 1808-09-29 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Vieland 1821-01-01 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Wieland 1845-04-18
Michael Vieland 1852-09-11 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael Vieland 1860-08-09 Soroksár Soroksár rom.kat
Michael von Rauschenberger 1956-10-18 Köbenhavn
Michael Zeitler 1730
Michael Zsurich 1783-09-10 Tököl Tököl rom.kat
Michaele Fraj
Michaäl Marschall 1782-09-13 Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály ...
Mihály Abonyi Lebenguth 1895-03-16 Soroksár Fö utca 59 Soroksár rom. kat.
Mihály Behringer
Mihály Burghardt Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Dani 1854 Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Dani 1892-06-15 Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Dani 1893-11-07 Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Dani 1899-11-15 Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Dési Schneck 1897-11-10 Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Eisrich 1865-11-14 Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Eisrich 1892-02-05 Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Eisrich 1896-11-10 Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Eisrich 1903-03-12 Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Eisrich 1906-10-13 Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Eisrich 1940
Mihály Fail 1856-06-26
Mihály Fekete 1899-06-26 Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Fekete Lacháza
Mihály Feth 1891-01-28 Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Grósz 1877-10-17 Billéd Torontál megye rom. kat
Mihály Görög
Mihály Halmos
Mihály Herrmann
Mihály Herrmann 1817 Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Herrmann 1847-12-04 Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Hertlein Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Holczmeister Soroksár rom.kat
Mihály Härtlein Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Höchst 1888-09-13 Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Kaiser Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Kaltenecker 1830 Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Kaltenecker 2
Mihály Kaltenecker Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Kevi (Steiner) 1899-03-11
Mihály Kevi 1923-03-04
Mihály Kevi 1954-06-21
Mihály Kiefer 1884-09-21
Mihály Kiss 1823 Izsák rom.kat
Mihály Kiss 1922
Mihály Kiss 1922-09-09
Mihály Kovács
Mihály Kreisch Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Kremo 1871-09-29 Tököl Tököl rom.kat
Mihály Köber Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Leb Haraszti
Mihály Lebenguth 1871-07-11 Soroksár Soroksár rom.kat
Mihály Lebenguth 1874-09-24 Soroksár Soroksár rom.kat

Nästa indexsida ]


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2017-03-30