Register över födelseorter


Startsida ][ Föregĺende indexsida ]

... ... János Schuster
... ... János Schuszter
... ... János Stark
... ... János Stump
... ... János Stump 1874-06-26
... ... János Sziklavári
... ... János Tóth Molnár
... ... János Utschalott 1987-02-28
... ... János Wagner
... ... János Veimper
... ... János Vinhardt
... ... János Volf 2
... ... János Wünsch
... ... János Zeitler
... ... János Zwick
... ... Jánosy Rozália
... ... Jenny
... ... Jenny Persson
... ... Jens Adolfsson 1916
... ... Jenö Graf
... ... Jenö Seybolf 1897
... ... Jenö Tihanyi 1943
... ... Jeppa Michelsson
... ... Jeppe Trulsson cirka 1636
... ... Jesper Rosin Larsson
... ... Jessica Boros 1978-05-17
... ... Jim Mubryan
... ... Joanes Volf
... ... Joann Krebs
... ... Joanna
... ... Joanna uppskattningsvis 1680
... ... Joanna Brinza 1805
... ... Joannes Agycs
... ... Joannes Babtista Resch
... ... Joannes Baptista Kreis
... ... Joannes Barnyai
... ... Joannes Berger
... ... Joannes Casparus Czwick
... ... Joannes Csernák
... ... Joannes Daninger
... ... Joannes Epacher 1805-08-07
... ... Joannes Epacher 1807-06-14
... ... Joannes Epacher 1814-08-25
... ... Joannes Erhard
... ... Joannes Feit
... ... Joannes Fundling
... ... Joannes G Schuster 1758-02-19
... ... Joannes Georgius Fridrich
... ... Joannes Georgius Oskher
... ... Joannes Georgius Sterckle
... ... Joannes Georgius Wieland 1744
... ... Joannes Greis
... ... Joannes Griessinger
... ... Joannes Halt Haide 1704
... ... Joannes Herrling
... ... Joannes Heüsel nobilis 1639 uppskattningsvis 1615
... ... Joannes Hümpfner
... ... Joannes Jacobus Seile
... ... Joannes Kaiser 1801-03-04
... ... Joannes Leimeder cirka 1683
... ... Joannes Leimether
... ... Joannes M Fux 1768-08-19
... ... Joannes Marschall 1693 ca
... ... Joannes Marschall 1805-07-31
... ... Joannes Müller 1777-04-07
... ... Joannes Neüszer
... ... Joannes Nicolaus Purczeld 1743
... ... Joannes Reinhold
... ... Joannes Renner
... ... Joannes Schenk
... ... Joannes Scheuring 1768-09-02
... ... Joannes Scheuring 1806-02-15
... ... Joannes Schwab cirka 1693
... ... Joannes Schwab cirka 1719
... ... Joannes Stegner
... ... Joannes Szaller 1851
... ... Joannes Szeifert
... ... Joannes Szidl
... ... Joannes Truckenbrod
... ... Joannes Wagner
... ... Joannes Weidinger
... ... Joannes Weinhardt
... ... Joannes Welser
... ... Joannes Wieland
... ... Joannes Wisler 1739
... ... Joen Larsson cirka 1794
... ... Joen Nilsson cirka 1724
... ... Johan
... ... Johan Axel Träff 1946
... ... Johan Harry Alvarsson 1968
... ... Johan Hirtzberger
... ... Johan Patrick Träff 1972
... ... Johann Eser 1637
... ... Johann Eser uppskattningsvis 1708
... ... Johann Georg Kronomer
... ... Johann Georg Schwendtner
... ... Johann Gradwold
... ... Johann Hümpfner 1742
... ... Johann Jäger
... ... Johann Kessler

Nästa indexsida ]


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2017-03-30