Register över födelseorter


Startsida ][ Föregĺende indexsida ]

Ercsi ... Pál Kövári Kokics 1923-11-25
Ercsi ... Pál vitéz Kövári Kokics 1895-01-19
Ercsi Ercsi om.kat Gergely Kokics 1905-06-16
Ercsi Ercsi rom kat Antonia Verecsics 1841
Ercsi Ercsi rom.kat Ágnes Baczakó 1876
Ercsi Ercsi rom.kat Agnes Kokich 1780-10-07
Ercsi Ercsi rom.kat Ágnes Kokics 1898-05-07
Ercsi Ercsi rom.kat Andreas Kokich 1778-12-01
Ercsi Ercsi rom.kat Anna Bilich 1815
Ercsi Ercsi rom.kat Anna Bilits 1878-03-26
Ercsi Ercsi rom.kat Anna Kokich 1810-06-23
Ercsi Ercsi rom.kat Anna Kokics 1795-02-18
Ercsi Ercsi rom.kat Anna Kokics 1902-01-28
Ercsi Ercsi rom.kat Anna Németh 1872
Ercsi Ercsi rom.kat Antonius Kokich 1796-04-03
Ercsi Ercsi rom.kat Carolus Kokich 1821-02-02
Ercsi Ercsi rom.kat Catharina Hudek cirka 1760
Ercsi Ercsi rom.kat Catharina Kokics 1816-04-22
Ercsi Ercsi rom.kat Clara Kokich 1798-09-03
Ercsi Ercsi rom.kat Emericius Kokich 1818-10-08
Ercsi Ercsi rom.kat Emericus Kokich 1760-11-06
Ercsi Ercsi rom.kat Fabián Kokics 1904-01-20
Ercsi Ercsi rom.kat Gábor Bosnyák 1854-03-23
Ercsi Ercsi rom.kat Georgius Bosnjak 1800-04-06
Ercsi Ercsi rom.kat György Bosnyák 1839-04-24
Ercsi Ercsi rom.kat György Kokics 1909-04-20
Ercsi Ercsi rom.kat György Kokics 1935-04-12
Ercsi Ercsi rom.kat István Bosnyák 1844-07-27
Ercsi Ercsi rom.kat István Kokics 1880-11-24
Ercsi Ercsi rom.kat János Kokics 1871-09-20
Ercsi Ercsi rom.kat János Kokics 1902-08-11
Ercsi Ercsi rom.kat Joannes Kokich 1782-10-16
Ercsi Ercsi rom.kat Joannes Kokich 1805-09-14
Ercsi Ercsi rom.kat Joannes Kokics 1832-11-30
Ercsi Ercsi rom.kat Joseph Bosnyák 1791-03-19
Ercsi Ercsi rom.kat Josephus Kokich 1787-03-17
Ercsi Ercsi rom.kat Josephus Kokits 1788-01-05
Ercsi Ercsi rom.kat József Bosnyák 1847
Ercsi Ercsi rom.kat József Kokics 1879-08-27
Ercsi Ercsi rom.kat József Kokics 1883-03-01
Ercsi Ercsi rom.kat József Kokics 1893-01-04
Ercsi Ercsi rom.kat Julianna Gólics 1900-11-07
Ercsi Ercsi rom.kat Julianna Kokics 1870-08-16
Ercsi Ercsi rom.kat Juliánna Kokics 1877-12-19
Ercsi Ercsi rom.kat Julianna Kokics 1894-09-27
Ercsi Ercsi rom.kat Julianna Sábics 1914
Ercsi Ercsi rom.kat Julianna Tolnai
Ercsi Ercsi rom.kat Katalin Kokics 1890-12-22
Ercsi Ercsi rom.kat Katalin Kokics 1896-11-05
Ercsi Ercsi rom.kat Katalin Kokics 1899-11-03
Ercsi Ercsi rom.kat Lucia Bosnyaák 1774-09-11
Ercsi Ercsi rom.kat Lucia Bosnyák 1783-08-10
Ercsi Ercsi rom.kat Lörinc Baczakó
Ercsi Ercsi rom.kat Magdalena Kokich 1812-07-20
Ercsi Ercsi rom.kat Magdalena Kokich 1814-09-16
Ercsi Ercsi rom.kat Margit Bilics 1874
Ercsi Ercsi rom.kat Maria Kokich 1808-01-10
Ercsi Ercsi rom.kat Maria Kokics 1846-12-26
Ercsi Ercsi rom.kat Mária Kokics 1875-03-23
Ercsi Ercsi rom.kat Mária Kokics 1886-08-05
Ercsi Ercsi rom.kat Mária Kokics 1898-10-30
Ercsi Ercsi rom.kat Marián Kokics 1874-02-02
Ercsi Ercsi rom.kat Mariana Kokich 1802-11-06
Ercsi Ercsi rom.kat Mark Kokics 1805-04-25
Ercsi Ercsi rom.kat Mark Kokics 1865-05-22
Ercsi Ercsi rom.kat Mathia Kokics 1844-02-22
Ercsi Ercsi rom.kat Mathias Kokich 1785-02-05
Ercsi Ercsi rom.kat Mathias Kokich 1789-02-06
Ercsi Ercsi rom.kat Matild Kokics 1897-08-11
Ercsi Ercsi rom.kat Mátyás Kokics 1862-09-10
Ercsi Ercsi rom.kat Michael Kokich 1790-09-20
Ercsi Ercsi rom.kat Pál Bosnyák 1813-01-25
Ercsi Ercsi rom.kat Pál Kokics 1868-06-29
Ercsi Ercsi rom.kat Paula Bánovich 1779-01-22
Ercsi Ercsi rom.kat Paula Pavica Bosnyák 1842-02-14
Ercsi Ercsi rom.kat Paulina Kokics 1900-03-26
Ercsi Ercsi rom.kat Sándor Kokics 1906-06-10
Ercsi Ercsi rom.kat Stephan Kokich 1792-11-18
Ercsi Ercsi rom.kat Teréz Tolnai
Ercsi Ercsi rom.kat Terézia Bosnyák 1850-05-06
Ercsi Ercsi rom.kat. Josephus Bosnyák 1777-03-19
Ercsi rom,kat Mária Kokics 1892
Ercsi rom.kat ... Péter Vercsics Ercsi
Ercsi rom.kat Anastasia Kokics 1755-09-02
Ercsi rom.kat András Bosnyák 1856-08-03
Ercsi rom.kat Anna Boshnják 1851-08-22
Ercsi rom.kat Balasius Boshnyak 1836-08-06
Ercsi rom.kat Balázs Bilics 1848
Ercsi rom.kat Carolina Kokics 1827-05-11
Ercsi rom.kat Carolus Bosnyák 1832-10-29
Ercsi rom.kat Cecilia Agycs cirka 1734
Ercsi rom.kat Clara Kokics 1758-04-01
Ercsi rom.kat József Kokics 1838-05-13
Ercsi rom.kat Katalin Burlovits 1848
Ercsi rom.kat Katalin Kokics 1852-12-01
Ercsi rom.kat Katalin Kokics 1897-06-23
Ercsi rom.kat Magdalena Kokics 1753-03-09
Ercsi rom.kat Magdalena Kokics 1835-10-20
Ercsi rom.kat Maria Kokich 1800-03-16
Ercsi rom.kat Mathia Baczakó 1840-02-24

Nästa indexsida ]


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2017-03-30