Register över födelseorter


Startsida ][ Föregĺende indexsida ]

Soroksár Soroksár rom.kat Mária Schneck 1882-12-21
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Schneck 1886-07-06
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Schneck 1887-03-19
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Schneck 1888-03-07
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Schneck 1894-04-05
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Schneck 1900-09-27
Soroksár Soroksár rom.kat Mária Schneck 1902-09-01
Soroksár Soroksár rom.kat Mária Schneck 1922
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Schneck 1930
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Schubert
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Schuster
Soroksár Soroksár rom.kat Mária Schuszter 1940-04-21
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Schvab 1820-07-20
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Schvab 1834-11-16
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Schvab 1838-10-22
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Schvab 1857-01-01
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Schvab 1858-11-01
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Schvab 1867-10-05
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Schwab 1872-05-18
Soroksár Soroksár rom.kat Mária Schwab 1883-07-14
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Schvab 1884-05-04
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Schvab 1887-04-21
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Schvab 1898-08-24
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Schwab 1899-07-09
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Schvab 1907-07-19
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Schäffer 1840
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Siebert 1861
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Stark
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Stark 1843-09-09
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Stark 1882-12-13
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Steckl 1883-05-20
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Steinmüller 1863
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Stump 1867
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Stump 1888-02-28
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Szatala 1872-12-30
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Sziedl
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Trukenbrod
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Valentin 1892-05-15
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Valeria Redlinger 1907-07-29
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Veimper 1862
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Weinber
Soroksár Soroksár rom.kat Mária Weisz 1902-11-09
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Wencz 1887-02-19
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Vieland 1833-06-03
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Vieland 1863-04-12
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Vieland 1865
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Wieland 1876-04-08
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Wieland 1885-12-10
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Vieland 1890-04-28
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Vieland 1899-05-15
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Wieland 1899-11-01
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Wieland 1902-09-08
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Wieland 1914
Soroksár Soroksár rom.kat Mária Wolf 1871-12-26
Soroksár Soroksár rom.kat Maria Wolf 1874-04-15
Soroksár Soroksár rom.kat Marianna Lebenguth 1831-04-27
Soroksár Soroksár rom.kat Marianna Lebenguth 1835-05-13
Soroksár Soroksár rom.kat Martinus Lebenguth 1811-11-11
Soroksár Soroksár rom.kat Martinus Lebenguth 1826-02-03
Soroksár Soroksár rom.kat Martinus Lebenguth 1837-12-30
Soroksár Soroksár rom.kat Martinus Lebenguth 1867-10-18
Soroksár Soroksár rom.kat Martinus Marschall 1820-05-19
Soroksár Soroksár rom.kat Martinus Pehl 1820-10-26
Soroksár Soroksár rom.kat Martinus Pfister 1866-07-30
Soroksár Soroksár rom.kat Martinus Purczeld 1847-04-03
Soroksár Soroksár rom.kat Martinus Purczeld 1851-12-27
Soroksár Soroksár rom.kat Martinus Purczeld 1852-11-12
Soroksár Soroksár rom.kat Martinus Purczeld 1861-11-10
Soroksár Soroksár rom.kat Martinus Purczeld 1878-09-17
Soroksár Soroksár rom.kat Martinus Purczeld 1880-09-30
Soroksár Soroksár rom.kat Martinus Purczeld 1885-11-17
Soroksár Soroksár rom.kat Martinus Schneck 1866-01-08
Soroksár Soroksár rom.kat Martinus Siebert 1840-01-13
Soroksár Soroksár rom.kat Martinus Stephanus Lebenguth 1822-08-23
Soroksár Soroksár rom.kat Martinus Trentschir 1764-06-24
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Bieberle 1905-11-07
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Feith
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Forntron 1848-11-09
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Gábler
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Hümpfner 1867-10-13
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Hümpfner 1893-01-12
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Kaltenecker 1856
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Kaltenecker 1883-09-29
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Khölbl 1886-07-04
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Krammer 1874-03-07
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Lebenguth 1873-08-14
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Lebenguth 1875-03-03
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Lebenguth 1880-05-02
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Lebenguth 1891-07-25
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Lebenguth 1908-11-03
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Marschall 1886-10-14
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Mönich
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Napholcz 1909-09-30
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Pál 1923-08-09
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Peller 1884-11-19
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Peller 1902-01-24
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Pfister 1884-11-05
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Pfister 1890-09-16
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Pfister 1897-04-22
Soroksár Soroksár rom.kat Márton Pfister 1898-12-01

Nästa indexsida ]


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2017-03-30