Register över födelseorter


Startsida ][ Föregĺende indexsida ]

Soroksár Soroksár rom.kat Paulus Purczeld 1893-01-23
Soroksár Soroksár rom.kat Paulus Schubert 1812-08-02
Soroksár Soroksár rom.kat Paulus Schvab 1841-01-11
Soroksár Soroksár rom.kat Paulus Vieland 1835-12-19
Soroksár Soroksár rom.kat Paulus Wieland 1864-01-21
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Berger 1875-06-29
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Czwick
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Ecker 1892-03-16
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Eisrich 1883-05-14
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Eisrich 1889-03-08
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Eisrich 1891-10-16
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Eisrich 1900-09-06
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Feuerer 1883-09-10
Soroksár Soroksár rom.kat Peter Herrmann
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Holtzmann 1875-06-29
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Kaltenecker 1884-12-09
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Kalteneker 1888-02-10
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Klötzl
Soroksár Soroksár rom.kat Péter König 1901-06-28
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Lebenguth 1849-11-10
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Lebenguth 1894-09-30
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Lebenguth 1904-09-30
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Majoros 1896-05-05
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Pfister 1883-06-17
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Pfister 1889-06-26
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Pfister 1891-10-29
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Pfister 1909-06-28
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Pfister 1911
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Pfister 1940
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Piller
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Piller 1890-12-19
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Puchele 1934-10-10
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Rumpl 1902-01-07
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Schneck 1842-03-29
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Schneck 1871-11-07
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Schneck 1873-05-24
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Schneck 1877-06-24
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Schneck 1883-05-21
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Schneck 1894-11-26
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Schneck 1897-05-05
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Schneck 1907
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Steckl 1885-10-06
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Wachtelschneider 1887-12-13
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Vieland 1873-12-03
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Vieland 1884-02-13
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Vieland 1894-04-05
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Vieland 1897-07-11
Soroksár Soroksár rom.kat Péter Wielend 1900-08-25
Soroksár Soroksár rom.kat Petrus Herrmann 1869-02-05
Soroksár Soroksár rom.kat Petrus Kaltenecker 1858-03-30
Soroksár Soroksár rom.kat Petrus Kraus 1869-05
Soroksár Soroksár rom.kat Petrus Lebenguth 1827-12-29
Soroksár Soroksár rom.kat Petrus Lebenguth 1867-06-29
Soroksár Soroksár rom.kat Petrus Pfister 1853-03-26
Soroksár Soroksár rom.kat Petrus Pfister 1853-05-14
Soroksár Soroksár rom.kat Petrus Schneck 1803-10-25
Soroksár Soroksár rom.kat Petrus Schneck 1861-11-26
Soroksár Soroksár rom.kat Petrus Schneck 1867-04-28
Soroksár Soroksár rom.kat Petrus Schwab 1774-02-22
Soroksár Soroksár rom.kat Petrus Vieland 1830-04-26
Soroksár Soroksár rom.kat Petrus Vieland 1868-11-23
Soroksár Soroksár rom.kat Philipp Adelhardt 1763-12-11
Soroksár Soroksár rom.kat Purczeld 1832-08-17
Soroksár Soroksár rom.kat Purczeld 1886-02-12
Soroksár Soroksár rom.kat Regina Vieland 1869-01-29
Soroksár Soroksár rom.kat Rosa Bertcsek 1881
Soroksár Soroksár rom.kat Rosalia Brtnek 1880-02-09
Soroksár Soroksár rom.kat Rosalia Gaiger 1777-06-03
Soroksár Soroksár rom.kat Rosalia Herrmann
Soroksár Soroksár rom.kat Rosalia Lindvurm 1791-07-04
Soroksár Soroksár rom.kat Rosalia Pfister 1890-09-04
Soroksár Soroksár rom.kat Rosalia Princz 1894-02-10
Soroksár Soroksár rom.kat Rosalia Purczeld 1811-03-19
Soroksár Soroksár rom.kat Rosalia Purczeld 1834-09-27
Soroksár Soroksár rom.kat Rosalia Purczeld 1864-03-03
Soroksár Soroksár rom.kat Rosalia Purzceld 1793-02-16
Soroksár Soroksár rom.kat Rosalia Rozmann 1882-03-12
Soroksár Soroksár rom.kat Rosalia Schvab 1762-08-21
Soroksár Soroksár rom.kat Rosalia Schvab 1781-09-04
Soroksár Soroksár rom.kat Rosalia Schvab 1824-05-19
Soroksár Soroksár rom.kat Rosalia Schvab 1867-09-04
Soroksár Soroksár rom.kat Rosalia Stump
Soroksár Soroksár rom.kat Rosalia Stump 1834-09-28
Soroksár Soroksár rom.kat Rosalia Vieland 1885-02-19
Soroksár Soroksár rom.kat Rosina Berger
Soroksár Soroksár rom.kat Rosina Berger 1842-11-03
Soroksár Soroksár rom.kat Rosina Bieberle 1880-10-22
Soroksár Soroksár rom.kat Rosina Czwick 1811-01-20
Soroksár Soroksár rom.kat Rosina Czwick 1817-03-01
Soroksár Soroksár rom.kat Rosina Czwick 1817-05-08
Soroksár Soroksár rom.kat Rosina Czwick 1826-08-25
Soroksár Soroksár rom.kat Rosina Czwick 1835-10-16
Soroksár Soroksár rom.kat Rosina Czwick 1864-03-30
Soroksár Soroksár rom.kat Rosina Czwick 1874-09-04
Soroksár Soroksár rom.kat Rosina Feuerl 1879-02-22
Soroksár Soroksár rom.kat Rosina Hess 1793-11-18
Soroksár Soroksár rom.kat Rosina Hilde 1831
Soroksár Soroksár rom.kat Rosina Kaltenecker 1845
Soroksár Soroksár rom.kat Rosina Kreisch 1831
Soroksár Soroksár rom.kat Rosina Kreisch 1834

Nästa indexsida ]


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2017-03-30