Register över födelseorter


Startsida ][ Föregĺende indexsida ]

Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Hümpfner 1891-04-21
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Höchst 1884-10-05
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Jeckl 1892-10-26
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Krammer
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Krausz
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Kreisch 1884-05
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz König 1893-02-11
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Lebenguth 1870-04-15
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Lebenguth 1890-05-19
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Lebenguth 1905-01-20
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Lebenguth 1908-05-25
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Leimeter
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Leimeter 1851-06-03
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Leimeter 1875-10-11
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Leimeter 1884-03-21
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Leimeter 1894-10-22
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Marschall 1850-12-04
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Marschall 1874-05-19
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Marschall 1889-04-16
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Marschall 1891-02-28
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Marschall 1893-07-14
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Marschall 1905-10-30
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Merx
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Mönich 1869
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Mönich 1903-07-06
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Naphocz
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Napholcz
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Napholcz 1861
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Nau 1886-10-16
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Pfister 1882-04-15
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Pfister 1886-02-18
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Pfister 1889-05-19
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Pfister 1890-12-08
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Pfister 1898-09-20
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Piller
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Proszamer 1890-09-12
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Puchele 1873
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Purczeld 1830-01-01
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Reder 1889-10-28
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Schillek 1885-08-04
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Schillek 1890-01-18
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Schiller 1895-12-02
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Schirling
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Schmitter
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Schneck
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Schneck 1877-09-21
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Schneck 1888-10-12
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Schuster 1899-08-28
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Schuster 1904-06-08
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Schuster 1908-02-02
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Schvab 1870-04-11
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Schvab 1875-12-01
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Schvab 1878-08-28
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Schvab 1882-07-09
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Schwab 1902-04-26
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Schwab 1933
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Stark 1904-10-17
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Stump
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Stump 1889-09-15
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Stump 1896-02-09
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Svajer 1871-05-07
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Weidinger
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Veidinger 1864
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Weimber
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Wieland 1870-04-09
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Vieland 1873-01-21
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Wieland 1874-01-11
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Vieland 1889-02-19
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Vieland 1893-09-20
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Wieland 1899-07-30
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Wieland 1901-09-26
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Vieland 1905-08-19
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Vieland 1907-11-22
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Vieland 1908-05-26
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Wieland 1908-06-16
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Winhardt 1883-09-12
Soroksár Soroksár rom.kat Teréz Zwick
Soroksár Soroksár rom.kat Terézia Bálint 1927-02-18
Soroksár Soroksár rom.kat Terézia Bieber 1904-01-17
Soroksár Soroksár rom.kat Terézia Eisrich 1886-10-15
Soroksár Soroksár rom.kat Terézia Eisrich 1887-09-14
Soroksár Soroksár rom.kat Terézia Eisrich 1894-01-14
Soroksár Soroksár rom.kat Terézia Gratzer 1899-12-30
Soroksár Soroksár rom.kat Terézia Klettner 1909-04-12
Soroksár Soroksár rom.kat Terézia Köber
Soroksár Soroksár rom.kat Terézia Köber 1906-03-30
Soroksár Soroksár rom.kat Terézia Lang
Soroksár Soroksár rom.kat Terézia Lebenguth 1887-07-16
Soroksár Soroksár rom.kat Terézia Leimeter
Soroksár Soroksár rom.kat Terézia Leimeter 1868
Soroksár Soroksár rom.kat Terézia Mönich
Soroksár Soroksár rom.kat Terézia Princz
Soroksár Soroksár rom.kat Terézia Schmidt 1908--11-28
Soroksár Soroksár rom.kat Terezia Schneck 1874-11-20
Soroksár Soroksár rom.kat Terézia Schneck 1880-04-23
Soroksár Soroksár rom.kat Terézia Schuster 1906-09-24
Soroksár Soroksár rom.kat Terézia Schvab 1871-10-21
Soroksár Soroksár rom.kat Terézia Schveyer 1903-1109
Soroksár Soroksár rom.kat Terézia Szatala 1871-07-18
Soroksár Soroksár rom.kat Terézia Tieringer

Nästa indexsida ]


Forskare:
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2017-03-30